Vuosikokous

Aika: 5.5.2019 klo 12
Paikka: Kerhomaja

Vuosikokouksen esityslista, toimintakertomus 2018 ja tilinpäätös 2018 ovat luettavissa Jäsensivuilla.

Puheenjohtajan pyynnöstä hallitus ja toimihenkilöt kokoontuvat ennen kokousta klo 11.30.