Jäte- ja kasteluvesi

Yhdistyksen saunan, majan ja matonpesupaikan jätevesiä varten alueelle on rakennettu jätevesijärjestelmä imeytyskenttineen. Mökkiläiset huolehtivat omien jätevesien käsittelystä ohjeiden mukaan, tarkempia tietoja https://vesiensuojelu.fi/vesiensuojelu/oppaat/ > Kesämökin jätevesiopas

Kasvien kasteluvedeksi suosittelemme sadeveden talteen ottoa tai järvivettä.