Jäte- ja kasteluvesi

Yhdistyksen saunan, majan ja matonpesupaikan jätevesiä varten alueelle on rakennettu jätevesijärjestelmä imeytyskenttineen. Mökkiläiset huolehtivat omien jätevesien käsittelystä ohjeiden mukaan, tarkempia tietoja https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/jateveden-kasittely/kaymala-ja-pesuvedet-erikseen/pienet-pesuvedet/.

Jokaiseen mökkiin on jaettu jätevesien käsittelysuunnitelma-lomake, jäsenten tulee huolehtia, että se on täytettynä ja ajan tasalla. Kasvien kasteluvedeksi suosittelemme sadeveden talteen ottoa tai järvivettä.