Sähkö

Alueellemme sähkön siirtää Savon Voima Verkko Oy, hinnatoihin ja sopimusehtoihin voi tutustua täältä

Siirtohinnoista on neuvoteltu Savon Voiman edustajan kanssa vuosina 2016 ja 2020, lisätietoa voi kysyä hallitukselta.

 

Aurinkopaneelit voi asentaa mökin katon lappeen mukaisesti. Jos halutaan asentaa muu, kuin lappeen suuntainen, tulee lupaa anoa hallitukselta.